நெஞ்சில் நெஞ்சில் உன்பேர்

by , under

நெஞ்சில் நெஞ்சில்
உன்பேர் தானடா!
கண்ணில் கண்ணில்
உன் முகம்தானடா!
சதா உன் மார்போரமே
உலாவும் வரம் வேண்டுமே!
கண் ரெண்டும் மூடாமலே
கனாக்கள் வரவேண்டுமே!
ஒரே துளி இடம் கொடு
உன் தோளின் தேசத்திலே

ஒரே ஒரு கணம்

by , under

ஒரே ஒரு
கணம் போதுமே!
எந்தன் உயிர்
உன்னில் சேருமே..
தொடாத வீணை ஒன்றில்
அபூர்வ ராகம் தந்தாய்
இருண்ட என் வானிலே
நிலாவை போலே வந்தாய்..
என்னை தந்து
உன்னை பெறும்
விநோதம் ஏதோ செய்தாய்..

ஹரி கோரி போன்சாய்

by , under

ஹரி கோரி போன்சாய் சம்பா நெல்லாலே
பரிதவிச்சு பரிதவிச்சு நின்னால் பெண்ணாலே
ஹரி கோரி போன்சாய் சம்பா நெல்லாலே
பரி தவிச்சு பரி தவிச்சு நின்னால் பெண்ணாலே

தேசம் வந்தால் கொஞ்சம்
குறு குறுக்கும் நெஞ்சம்
சொல்லி விட்டால் போதும்
முடிந்து விட்டது ஆகும்
உய்யாலா உய்யாலா
உள்ளுக்குள்ளே வைக்காதே கண்ணாளா

ஹரி கோரி போன்சாய் சம்பா நெல்லாலே
பரி தவிச்சு பரி தவிச்சு நின்னால் பெண்ணாலே

தேசம் வந்தால் கொஞ்சம்
குறு குறுக்கும் நெஞ்சம்
சொல்லி விட்டால் போதும்
முடிந்து விட்டது ஆகும்
உய்யாலா உய்யாலா
உள்ளுக்குள்ளே வைக்காதே கண்ணாளா

உனக்காக ஒருத்தி வந்தாள் அழகாக எதிரில் நின்றாள்
இந்த நேரம் பின்பு வாராதே
சொல்லும் வரையில் பாரம் தீராதே தீராதே
மௌனங்கள் அழகு தான்

ஆனாலும் சொல்லிவிடு சொல்லிவிடு

ஹரி கோரி போன்சாய் சம்பா நெல்லாலே
சம்பா நெல்லாலே
பரிதவிச்சு பரிதவிச்சு நின்னால் பெண்ணாலே
நின்னால் பெண்ணாலே..

தேசம் வந்தால் கொஞ்சம்
கொஞ்சம்
குறு குறுக்கும் நெஞ்சம்
நெஞ்சம்
சொல்லி விட்டால் போதும்
முடிந்து விட்டது ஆகும்
உய்யாலா உய்யாலா
உள்ளுக்குள்ளே வைக்காதே கண்ணாளா!

ஒரே ஞாபகம்

by , under

இரு விழி உனது இமைகளும் உனது
கனவுகள் மட்டும் எனதே எனது

நாட்கள் நீளுதே நீ எங்கோ போனதும்
ஏன் தண்டனை நான் இங்கே வாழ்வதும்
ஒரே ஞாபகம், உந்தன் ஞாபகம்

நாட்கள் நீளுதே நீ எங்கோ போனதும்
ஏன் தண்டனை நான் இங்கே வாழ்வதும்
ஒரே ஞாபகம், உந்தன் ஞாபகம்
காதல் காயம் நேரும்போது
தூக்கம் இங்கே ஏது
ஒரே ஞாபகம், உந்தன் ஞாபகம்

பனித்துளி பனித்துளிப்

by , under

ஏனோ ஏனோ பனித்துளி பனித்துளிப் பெண்மேலே
தேனோ பாலோ எரியுது எரியுது தீப்போலே
மேலும் உள்ளம் உருகுது உருகுது தன்னாலே
கண்கள் பார்க்கும் போதே நெஞ்சுக்குள்ளேப் போனாய் நீ போனாய்
என் நெஞ்சம் என்ன மெத்தைதானா
கூறாய் நீ கூறாய் உனை பூட்டிக் கொண்டாயே
வாராய் நீ வாராய் இனி என்னைவிட்டு எங்கும் செல்ல மாட்டாய்
மாட்டாய் மாட்டாயே!

மௌனம் என்னும் சட்டை வீசி என்னைக் கீராதே
மாலைத்தென்றல் பட்டால் கூட காயம் ஆறாதே
அக்கம் பக்கம் யாரும் இல்லை வா என் பக்கம்
தேடல் கொஞ்சம் கூடல் கொஞ்சம் நீ யார் பக்கம்
ஏதோ ஒன்று என்னைத் தள்ள
நதிகளின் ஓரம் நாணல் போலே சாய்ந்தேன்
உன்னை மட்டும் எண்ணி எண்ணி
நிலவைப்போலே நீ இல்லாமல் தேய்ந்தேன் ஓ..

நானும் நீயும் பேசும்போது தென்றல் வந்ததே
பேசிப்போட்ட வார்த்தையெல்லாம் அள்ளிச்சென்றதே
சேலை ஒன்றும் மாலை ஒன்றும் வாங்கி வந்தாயா
சேதி நல்ல சேதி சொன்னால் வேண்டாம் என்பாயா
திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் நீதான் நின்றாய்
காற்றைப்போலே தொட்டு தொட்டு
தினசரி வாழ்வில் மாற்றம் செய்தே சென்றாய்

Popular Posts